COMMUNITY

នេះជាមជ្ឈមណ្ឌលបង្ហាត់ប្រៀនព្រះគម្ពីរម៉ាហាណែម ដែលបង្រៀនព្រះគម្ពីរដោយមានប្រពន័្ធត្រឹមត្រូវ និងបង្រៀនរបៀបរស់នៅក្នុងព្រះអង្គ។

Column

ទីនេះជាកន្លែងនៃទីបន្ទាល់ពីព្រះអង្គ ដែលទទួលបានតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលម៉ាហាណែម។
សូមនិយាយដោយសេរី

ទាំងអស់ : 0 ករណី  ,  បច្ចុប្បន្ន 1/0 ទំព័រ

លេខ ចំណងជើង អ្នកសរសេរ កាលបរិច្ឆេទ ចំនួនមើល