ADMISSION GUIDE

នេះជាមជ្ឈមណ្ឌលបង្ហាត់ប្រៀនព្រះគម្ពីរម៉ាហាណែម ដែលបង្រៀនព្រះគម្ពីរដោយមានប្រពន័្ធត្រឹមត្រូវ និងបង្រៀនរបៀបរស់នៅក្នុងព្រះអង្គ។

프로그램 일정

  • 봄학기
  • 가을학기

*자세한 일정은 공지사항을 참고해 주십시오.

봄학기 일정

3월
2018년 봄학기 개강
장학금 신청기간(추후 홈페이지 참고)
중간고사 도서 안내
4월
봄학기 중간고사
5월
봄학기 중간고사 성적 발표
6월
기말고사
수강률 인정기간 , 강의 종료일 안내 (공지사항 참고)
7월
출석수업 (공지사항 참고)
8월
봄학기 기말고사 성적 발표
신입생 모집/재학생 수강신청
봄학기 졸업식
신입생 모집
재학생 수강신청

*자세한 일정은 공지사항을 참고해 주십시오.

가을 학기 일정

1월
가을학기 출석수업 (공지사항 참고)
가을학기 기말고사 성적 발표
신입생 모집
재학생 수강신청
2월
가을 학기 졸업식
9월
2018년 가을학기 개강
장학금 신청기간(추후 홈페이지 참고)
중간고사 도서 안내
10월
가을학기 중간고사
11월
가을학기 중간고사 성적 발표
12월
기말고사
수강률 인정기간 , 강의 종료일 안내 (공지사항 참고)